Chính sách chất lượng

Giới thiệu

 

Chính sách chất lượng của công ty

 

Với phương châm hoạt động:

       “Uy tín - Chất lượng - Phục vụ - Phát triển”

Với quyết tâm:

       Giữ vững uy tín thương hiệu bê tông Lê Phan đã phát triển và tồn tại từ năm 1993 cho đến nay.

Hằng ngày, tập thể lãnh đạo và nhân viên Công Ty Xây Dựng Xây Dựng Lê Phan hành động:

       Đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định khác nhằm không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khác hàng qua việc cung ứng cho khách hàng sự phục vụ và các sản phẩm bê tông tốt nhất của công ty.