Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Đường Phan Văn Trị

Đường Phan Văn Trị