Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Sân vận động Quân Khu 7

Sân vận động Quân Khu 7