Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Cầu vượt Củ Chi, An Sương, Quang Trung.

Cầu vượt Củ Chi, An Sương, Quang Trung.