Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Đường D3, N4 KCN Tây Bắc Củ Chi

Đường D3, N4 KCN Tây Bắc Củ Chi