Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Sân bay Tân Sơn Nhất

Sân bay Tân Sơn Nhất