Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Cầu Nguyễn Văn Cừ

Cầu Nguyễn Văn Cừ