Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương

Đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương