Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Chung cư Ngọc Lan

Chung cư Ngọc Lan