Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Đường Cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây

Đường Cao tốc TP. Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây