Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Cao ốc Sân bay Sài Gòn

Cao ốc Sân bay Sài Gòn