Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Đại lộ Đông Tây (Đường Võ Văn Kiệt)

Đại lộ Đông Tây (Đường Võ Văn Kiệt)