Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Đường 319B Khu công nghiệp Nhơn Trạch

Đường 319B Khu công nghiệp Nhơn Trạch