Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

Trường Tiểu Học Lê Văn Tám