Bê tông tươi - Bê tông nhựa Lê Phan - Bến xe Miền Đông (mới)

Bến xe Miền Đông (mới)