Tin Dự án - Tuyến Metro Số 1

29 Th. 05 2015


Lê Phan hoàn thành cung cấp Bê tông tươi cho hạng mục tường vây Nhà ga - Nhà hát Thành Phố - Gói ngầm Dự án tuyến Metro Số 1 - Tp.HCM.

Trước đó trong thời gian từ ngày 01/11 đến 10/12/2014 Lê Phan đã hoàn thành đợt cung cấp special order (12,110 m3).

Đội xe vận chuyển bê tông tươi

Vận chuyển bê tông tươi vào công trình

Đội ngũ kỹ thuật Lê Phan phối hợp thực hiện công tác cung cấp bê tông tươi