LÊ PHAN LỌT VÀO TOP 500 DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 2017

07 Th. 04 2017


Trung tuần tháng 3 vừa qua, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố Bảng xếp hạng BP500 – 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng năm 2017 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc, thịnh vượng và có tiềm năng đóng góp to lớn cho sự thịnh vượng của đất nước và người dân.

Lê Phan hân hạnh được xếp vào nhóm đầu bảng với vị trí hạng 73/500 Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thịnh vượng và hạng 147/500 Doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng 2017 (bảng chung).

Danh sách và thứ hạng của các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng BP500 được đánh giá dựa trên các tiêu chí chính bao gồm: hoạt động kinh doanh tốt và hiệu quả, khả năng tạo việc làm cho xã hội và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và cộng đồng.

Bảng xếp hạng BP500 là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học, khách quan và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, đồng thời được kiểm chứng với dữ liệu của doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính khách quan và chính xác của BXH. Doanh nghiệp không mất một khoản chi phí nào để được có tên trong bảng xếp hạng BP500.

Trước đó, trong năm 2016, công ty Lê Phan cũng đã được đánh giá cao trên các xếp hạng doanh nghiệp được công bố:

Đây là những bằng chứng cho thấy bên cạnh những thành quả về phát triển qui mô, Công ty còn là một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả và có thực lực vững mạnh về tài chánh.