Bê tông nhựa nóng thường

Mô tả sản phẩm

Bê tông nhựa là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp cốt liệu (đá dăm, cát, bột khoáng) và chất kết dính (nhựa đường 60/70) được phối trộn đồng nhất với nhau theo một tỷ lệ nhất định tại điều kiện nhiệt độ cho phép. Hỗn hợp bê tông nhựa được dùng để thảm lớp mặt của nền đường nhằm mục đích bảo vệ nền hạ trách sự tác động trực tiếp từ môi trường và phương tiện giao thông.

Công dụng sản phẩm

  • Tạo độ bằng phẳng cho nền đường
  • Hạn chế sự tác động trực tiếp của môi trường đến cấu trúc nền hạ
  • Hạn chế sự tác động trực tiếp của phương tiện giao thông đến cấu trúc nền hạ
  • Dễ thi công và tạo hình lớp mặt đường
  • Tăng độ an toàn cho người và phương tiện khi giao thông
  • Tăng tuổi thọ nền đường
  • Dễ bóc và thay thế lớp bê tông nhựa mới

Đặc tính kĩ thuật

Sản phẩm: Bê tông nhựa nóng thường | Thuộc nhóm: Bê tông nhựa nóng

- Cường độ chịu nén
- Độ ổn định Marshall tại 60oC, 1h
- Chỉ số dẻo Marshall tại 60oC, 1h
- Thương số Marshall
- Độ ổn định Marshall tại 60oC, 24h
- Tỷ số độ ổn định  Marshall tại 60oC, 24h so với 1h
- Tỷ trọng
- Độ rỗng dư
- Độ rỗng cốt liệu
- Mô đun đàn hồi